ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Administration

United Telecom Admin Department

 Sales

United Telecom Sales Department

 Technical

Cancellations support queue

 Mobile Support

Mobile Support

 Speakup Support

Speakup Support

 GDPR

Privacy Related questions