פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Administration

United Telecom Admin Department

 Sales

United Telecom Sales Department

 Technical Support

United Telecom Technical Support

 MVNO Support

Mvno support Only

 Mobile Support

Mobile Support

 Speakup Support

Speakup Support

 GDPR

Privacy Related questions